Album & Concept


Sản phẩm đã thực hiện


Dựng Góc Chụp


Video GreyS Studio


GreyS Video Slide - korea Style ( 3D )
GreyS Studio - Ngoc Son & Thuy Ha Wedding
GreyS Studio - Video3D - ManhHung & VietNga Wedding
GreyS Studio - PreWedding Manhhung&VietNga

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ Khách hàng đã và đang tin tưởng và lựa chọn dịch vụ của GreyS Studio


Training


Facebook Messenger